Procesy

V prípade že sa rozhodnete outsourcovať vývoj mobilných aplikácií k nám, celý proces vývoja softvéru a projektového riadenia je zastrešený modernými komunikačnými nástrojmi, ktoré uľahčujú spoluprácu na projektoch.

Od nás dostávate softvér dodaný na kľúč podľa projektovej špecifikácie.

Projektové riadenie

Na projektové riadenie používame zdielaný projektový priestor, ktorý umožňuje:
  • vedúcim pracovníkom sledovať stav projektu a rozsah jeho plnenia 
  • definovať fázy projektu => plánovať aktivity a obsah jednotlivých softvérových prírastkov
  • zadávať a sledovať tikety, úlohy a bugy a ich priebeh spracovania
  • prístup do SVN alebo GIT repository pre automatické zálohovanie

Vývojový cyklus

Záleži od projektu k projektu ale obecne preferujeme flexibilnejší prístup. T.j. od vstupnej funkčnej špecifikácie mobilnej aplikácie sa postupne prepracujeme k detailnému popisu riešenia, ktoré jasne definuje funkcie a komunikačné rozhrania v aplikácií.

Následne sa jednotlivé úlohy pridelia našim Senior Android vývojárom, ktorí sú zodpovední za implementáciu softvéru podľa špecifikovaných požiadaviek. Pri riešení každej úlohy si trakujeme čas strávený na riešení tejto požiadavky.

Testovanie mobilných aplikácií

Po implementácií softvéru prichádza na rad testovanie. Všetok softvér ktorý dodávame je interne otestovaný a je v súlade s dodanou špecifikáciou. Zákazník si následne robí akceptačné testy, ktoré ďalej validujú dodaný softvér.

V prípade že je všetko v poriadku sa dodaný softvér začlení do finálnej aplikácie a takáto aplikácia je pripravená na distribúciu koncovým užívateľom.