Názorná ukážkaAk ste si stiahli aplikáciu a úspešne ju nainštalovali, tu sa môžete s ňou pohrať. Cez tento formulár môžete zadávať nové body. Ak správne zadáte adresu, automaticky geolokalizujeme daný bod a priradíme mu GPS súradnice a následne sa zobrazí i v Adroid aplikácií My Business Points. Cool!

Po vyplnení formulára obdržíte informáciu o úspešnom spracovaní na Váš email.

UPOZORNENIE: Vami zadané údaje sa zobrazia všetkým užívateľom, ktorí si stiahnu aplikáciu. Zadané údaje sú pravidelne vymazávané.