Mobilný produktový katalóg - Vysvetlivky

Aké atribúty obsahuje štandardná katalógová položka?

Štandardná katalógová položka obsahuje štyri základné atribúty:
  1. Unikátny identifikátor produktu
  2. Názov produktu
  3. Popis produktu
  4. Obrázok

Čo je extra atribút?

Extra atribút je každý ďalší atribút ku katalógovej položke, napr. výška, šírka, farba, hmotnosť.